Etosha-Nationalpark - Chudob Wasserloch Zebras, Giraffen